Visit Citebite Deep link provided by Citebite
Close this shade
Source:  http://www.karlskogaenergi.se/renhallning/priser/prislistamosseruds

Prislista Mosseruds avfallsanläggning

Prislistan gäller från 2007-01-01.

Mervärdesskatt (moms) för närvarande 25 procent. Beloppen är avrundade.

Varuslag

Avgift, kr/ton

exkl moms

inkl moms

Träavfall, rent

  64

80

Ris och trävirke, behandlat

 144

180

Skrot, järn och metall

  60

75

Deponirest

 956

1195

Osorterat avfall

 956

1195

Hushåll

750

938

Brännbart verksamhetsavfall

580

725

Asbestavfall

884

1105

Slam från reningsverk

796

995

Slam från rännstensbrunnar,
fettavskiljare mm

956

1195

Slam från tvätthallar

1000

1250

Aska

920

1150

Täckmassor för sluttäckning

0

0

Övriga schaktmassor

796

995

Borrsand

560

700

Privatpersoner

560

700

Egen transport med personbil, personbil + släp eller
mindre pick-up

Specifikation

Avgift, kr/tillfälle

exkl moms

inkl moms

Privatpersoner och företag kan
transportera avfall till Mosserud
i personbil, mindre pick-up samt
släpkärra till personbil. Avfallet
ska dock vid avlämnandet
sorteras. Privatpersoner
betalar ingen avgift men av
företag uttages en avgift per
tillfälle.

  36

45

Av företag och privatpersoner
som inte sorterar sitt avfall som
transporterats i personbil, mindre
pick-up samt släpkärra till person-
bil uttages en avgift per tillfälle.

 120

150

 

Spilloja 

Vatten och sedimenthalt får tillsammans ej överstiga 10 procent.

Specifikation

Avgift, kr

exkl moms

inkl moms

> 1 m³

  320

400

200 - 999 liter

 400

500

100 - 199 liter

80

100

10 - 99 liter 

 16

20

< 10 liter 

0

 0

För olja avlämnat i fat (199 liter) 

80

 100

För olja avlämnad i dunk 

 8

 10

 

< Tillbaka


Senast ändrad 2007-01-19