Visit Citebite Deep link provided by Citebite
Close this shade
Source:  http://www.joanbrossa.org/bibliografia/brossa_bibliografia_1970_1979.htm
bIblIOgrAfIA

ObrEs EdItAdEs (2)

Aquesta secció recull els 141 llibres de Joan Brossa que s'han editat fins ara.
Les obres es presenten seguint un ordre cronològic i s'han dividit en quatre periodes.


1970/1979

Poesia rasa. Pròleg de Manuel Sacristán. Primer volum de poesia completa. Ed. Ariel. Cinc d'Oros, 1. Barcelona, 1970.

Portada de l'antologia Poesia Rasa
Poemes per a una oda. 24 poemes visuals de la sèrie "Habitables". Ed. Montse Ester. Saltar i Parar. Barcelona, 1970.
Nocturn matinal. Poemes visuals de Brossa amb litografies i un aigüafort d'Antoni Tàpies. Ed. La Polígrafa. Barcelona, 1970.

Calç i rajoles. Poesia escènica. Pròleg de Pere Gimferrer. Edicions 62. El Galliner, 11. Barcelona, 1971.

Des d'un got d'aigua fins al petroli. Sobrecoberta de Pere Casanoves i dibuix d'Antoni Tàpies . Edició clandestina del PSUC. Mataró, 1971.

Càntir de càntics. Inclou tres llibres: Odes del vell amor, de 1951; Mercurial i Viltinença, de 1952. Edicions 62. Llibres de l'Escorpí; 8. Barcelona, 1972.

Vivàrium. Proses circumstancials. Edicions 62. Cara i Creu; 17. Barcelona, 1972.

Ahmosis, Amenofis IV, Tutenkhamon, de 1947; Sord-mut, de 1947, i El gran Francaroli, de 1944-64. Poesia escènica. Estudios escénicos, núm.16. Barcelona, 1972.

Pluja. Llibre singular fet de pàgines en blanc mullades. Editat per C. Ameller, C. Camps, X. Franquesa, J. Pablo, S. Pau, S. Saura i F. Torres. Barcelona, 1973.

Oda a Joan Miró. Amb poemes visuals de Brossa i litografies de Joan Miró. Ed La Polígrafa. Barcelona, 1973.

Poems from the catalan. Introducció d'Arthur Terry i pròleg de Roland Penrose, amb litografies d'Antoni Tàpies, en català i en anglès. Ed. La Polígrafa. Barcelona, 1973.

Cinc poemes. Amb aiguaforts d'Antoni Tàpies. Ed. Filògraf. Barcelona, 1973.

Cappare. Inclou tres llibres: Model de fruita, de 1957; Dotze sonets a Victòria, de 1957; i Vint-i-set poemes, de 1956. Ed. Proa. Llibres de l'Ossa Menor, 77. Barcelona, 1973.

Primer volum de Poesia escènica. Pròleg de Xavier Fàbregas. lnclou 28 peces escrites entre 1945 i 1954. Edicions 62. Clàssics Catalans del Segle XX. Barcelona, 1973.

Poema visual

La barba del cranc. Inclou els llibres La porta, de 1954; Coresforç, de 1955, i Quatre sonets, de 1958-59. Edicions 62. Llibres de l'Escorpí; 20. Barcelona, 1974.

El cistell de roba. Prosa-acció de l'any 1949. Tarot, núm.7. Barcelona, abril 1974.

Cartipàs. Amb calats de Moisès Villèlia. Ed. Sala Gaspar. Barcelona, 1974.

La cabaleta. Amb calats de Moisès Villèlia. Ed. Sala Gaspar. Barcelona, 1974.

Les ungles del guant. Traducció de poemes de Rimbaud. Llibres del Mall. Barcelona, 1974.

Poemes visuals. 50 poemes visuals de la sèrie 'Habitables'. Edicions 62. Llibres de l'Escorpí; 29. Barcelona, 1975.

Senyor, 1975
Poemes objecte. Deu postals. Llibres del Mall. Art Enllà. Barcelona, 1975.

Accions musicals. Poesia escènica en combinació amb la música. Llibres del Mall. Barcelona, 1975.

Segon volum de Poesia escènica. Inclou 20 obres escrites entre 1955 i 1958. Edicions 62. Clàssics Catalans del Segle XX. Barcelona, 1975.

Tríptic. Peça de 1957 de poesia escènica. Els Marges, núm.4. Barcelona, maig de 1975.

Oda a Macià i Oda al president Companys. Amb litografies d'Antoni Tàpies. Ed. Sala Gaspar. Barcelona, 1975.
Reedició popular de Novel·la. Llibres del Mall. Barcelona, 1975.
Oda al President Companys. Edició popular. Esquerra Republicana de Catalunya. Ed. de la Humanitat. Barcelona, 1976.
Maneres. Llibre escrit el 1959. Ed. Urgell. Poesia d'Hui. Lleida, 1976.
Oda a Lluís M. Xirinacs. Amb litografies d'Antoni Tàpies. Ed. Comissió "Lluís M. Xirinacs" (també se'n féu una edició popular). Barcelona, 1976.
Poema visual
Sextines 76. Pròleg de Joaquim Molas. Llibres del Mall. Barcelona, 1977. Poemes de seny i cabell. Pròleg d'Arthur Terry. Ed. Ariel. Cinc d'Oros; 7. Barcelona, 1977. Reedició popular de Des d'un got d'aigua fins al petroli. Ed. Robrenyo. Mataró, 1977. Pas d'acció. Monòleg de transformació. Revista del Cercle de Lectura, núm. 299. Reus, 1977.
Striptease català. Amb fotografies de Ferran Freixa. Ed. Mil 69. Pol·len d'entrecuix. Barcelona, 1977.
Poema visual concebut al 1970 i realitzat al 1978

Tres Joans. En homenatge a Joan Prats, amb una aiguada de Joan Miró. Ed. La Polígrafa. Barcelona, 1978.

Poemes objecte. Fotografies de poemes objecte amb un pròleg de Roland Penrose. Servicios Editoriales (Gart). Barcelona, 1978.
L'armari en el mar. Text per a música, interpretat al Festival Int. de Música de Barcelona de 1978. En col·laboració amb J. M. Mestres Quadreny. Fòrum Musical, Teatre Lliure. Barcelona, 1978.

Tercer volum de Poesia escènica. Inclou onze obres escrites entre 1958 i 1962. Edicions 62 Clàssics Catalans del Segle XX. Barcelona, 1978.

Septet visual. Carpeta amb set serigrafies en colors, amb una presentació de M. Lluïsa Borràs. Taller Vallirana. Barcelona, 1978.

Cinc poemes visuals. Galeria 491. Barcelona, 1979.

U no és ningú. Llibre de proses de 1950, amb dues litografies i cinc aiguaforts d'Antoni Tàpies. Ed. La Polígrafa. Barcelona, 1979.

Antologia de poemes de revolta. Poemes socials i patriòtics pertanyents a diferents llibres i censurats en el moment de la seva publicació. Edicions 62. Llibres de l'Escorpí; 53. Barcelona, 1979.

Llibre de la pluja. En col·laboració amb Frederic Amat. Taller Vallirana. Barcelona, 1979.

El pescador. Monòleg de transformació. Cairell. València, novembre de 1979.

1948-1969
1980-1989

OBRES EDITADES